Hoogbegaafde volwassenen

Mensen die weten dat ze hoogbegaafd zijn, zijn naast uitzonderlijk intelligent, vaak ook erg creatief en energiek. Maar ze raken ook snel vermoeid en overprikkeld, de balans is vaak maar moeilijk te vinden. Hoogbegaafden kunnen zelf veel plezier ontlenen aan hun snelheid van denken, maar er is een grote kans dat hun omgeving een veel lager tempo aanhoudt waardoor aanpassingsmoeilijkheden kunnen ontstaan en eenzaamheid op de loer ligt.

In mijn praktijk ontmoet ik hoogbegaafde volwassenen die veel obstakels ondervinden als gevolg van hun buitengewone talenten en vaardigheden. Ze ervaren serieuze belemmeringen in het leggen van bevredigende sociale contacten en hebben het gevoel niet voluit te kunnen leven.

Specifieke kennis en ervaring

Uiteraard kunnen hoogbegaafde (jong)volwassenen problemen hebben als ieder ander, maar vaak heeft hun begaafdheid problemen ‘gekleurd’. Gangbare therapieën helpen soms niet of onvoldoende. Begeleiding van deze probleemveld vraagt specifieke kennis en ervaring. Gestalttherapie -de therapie van het contact- is goed toegesneden op het begeleiden van deze vaak wat verborgen problematiek.

Ik kan je helpen om te leren omgaan met onbegrepen gevoelens, zoals vervreemding, verveling, perfectionisme, overprikkeling en sociale angst. Maar ik besteed ook aandacht aan de schoonheid van intelligentie, creativiteit en het ‘anders denken’ en aan het zoeken naar een context met uitdagingen waarin jij tot je recht komt.

Wanneer je ervaart dat je hoogbegaafd-zijn je weinig energie en plezier geeft en je vooral veel hindernissen ziet, is het wellicht goed om aan de bel te trekken en een therapeut te benaderen.

Neem contact met mij op en stel mij gerust jouw vragen.